Hướng dẫn thiết kế nâng cao cho Cimatron E10

Những lệnh thiết kế nâng cao tập trung chủ yếu vào chỉnh sửa khuôn, hiệu chỉnh các thông số hình học để phục vụ cho việc gia công khuôn, tách khuôn, loại bỏ undercut.
Thông tin DVD:
Thời lượng:
DUng lượng:
Giá: 100.000 vnd
Nội dung:
tknc4
tknc3
tknc2
tknc1

Leave a Reply