Hướng dẫn thiết kế sản phẩm – Trục xe đạp trên Unigraphics NX

Hướng dẫn thực hành vẽ Trục xe đạp với phần mềm Unigraphics NX.

2014-10-25 11-51-42 AM

Video hướng dẫn các bạn trình tự thiết kế một sản phẩm cụ thể, ở đây là Trục xe đạp. Ở đây, các bạn sẽ được học cách phác thảo Sketch gồm các công cụ phac thảo: Line, Rectangle, Circle,..v..v.. và các công cụ tạo khối 3D. Video được thực hiện bởi chính giảng viên của trung tâm Advance CAD nên rất trực quan và dễ hiểu. Mong rằng phần hướng dẫn sẽ có ích với các bạn.

Leave a Reply