Hướng dẫn thiết kế wordpress hoàn chỉnh đầy đủ nhất

WordPress Mastery (2012)
WordPress Mastery (2012)Thời lượng: 8 giờ| Dung lượng : 2.35 GB

hướng dẫn  các bước từ xây dựng web offline trên máy tính đến xuất web lên mạng để mọi người có thể xem được. Bạn sẽ được học đầy đủ các công cụ để giúp quá trình này được nhanh chóng thuận lợi.
Với hơn 8 giờ thời lượng tác giả cũng hướng dẫn bạn dùng các công cụ chuyên cho thiết kế web như photoshop, dreawiewer,..
Tất nhiên cũng hướng dẫn cách sử dụng và tự tạo các widget, sidebar plugin đơn giản mà hiệu quả theo đúng ý của bạn.
 

80k/DVD

Leave a Reply