Category: HD Ansys

Tham số Driven/Dependent trong ansys

Driven Parameters: là các thông số lấy dữ liệu dựa vào giá trị chính của tham số thiết kế Ví dụ: tạo phần hình chữ nhật dưới đây, với chiều cao S1 và chiều rộng …

Quản lý tham số trong ansys Workbench

Các thông số trong Workbench ‡ Các thông số được liệt kê trong Design Parameters Tab được mở trong giao diện Workbench. ‡ Multiple Design Points được tạo bằng cách sử dụng các giá trị biến không …

Tạo thông số trong DesignModeler

Thao tác và ví dụ ‡ Bất kỳ ô nhập nào có biểu tượng “□” cũng được thông số hóa Chuyển “□” thành “D” để thông số hóa nguồn nhập cụ thể ‡ Mẫu tên …

Các loại tham số trong ansys

Các thông số hình học ‡ Thay đổi kích thước hoặc vị trí của tính năng không cần thay đổi tổng số đối  tượng trong mô hình ‡ Ví dụ, kích thước thông số Các thông số Topological …

Tham số hóa trong phân tích là gì?

Tham số hóa giúp thực hiện thiết lập hoạt động  lặp lại với giá trị nhập khác nhau ‡ Hữu ích cho việc phân tích nhiều điểm thiết kế bằng cách chỉnh sửa thông số …

Những ưu điểm của modul ansys Workbench

ANSYS Workbench là cách thuận tiện để điều chỉnh dự án mô phỏng. Workbench được sử dụng để khởi động từng phần mềm riêng, và chuyển dữ liệu giữa chúng. Thật đơn giản để quan sát …

Làm việc với các file ansys

Bạn nên xác định tập tin trên đĩa ở từng giai đoạn xử lý bằng cách vào View > Files Bảng kết quả sẽ tham khảo chéo tên thư mục và tập tin với ô …

Các ô trạng thái trong ansys workbench

Khi hoàn tất từng giai đoạn tạo phôi, trạng thái của ô thay đổi Trạng thái sau khi hoàn thành tạo hình học A2 và chưa qua bước chia lưới A3 Trạng thái mô hình …

Tổng quan về giao diện ansys workbench

Các tùy chọn trong Toolbox sẽ hiện tất cả các hệ thống mà bạn được cấp phép. “Analysis Systems” tạo khuôn chứa tất cả các hệ thống riêng (ứng dụng) để phân tích (ví dụ Geometry + Mesh + …

Giới thiệu ansys workbench

ANSYS Workbench là 1 công cụ quản lý xử lý. Nó có thể được coi là giao diện cấp cao liên kết tất cả các công cụ phần mềm. Workbench xử lý việc chuyển dữ …