Category: Hướng dẫn

Thiết kế Style-Line trong Delcam ShoeMaker

Chọn vào phần Style-line . Chèn hình ảnh vào môi trường Delcam ShoeMaker. Chọn vào lệnh Hide Stencil Toolbar , sau đó chọn vào biểu tượng lệnh . Lúc này xuất hiện một cửa sổ, …

Lập trình gia công Pencil trong Cimatron E10

Sử dụng chiến lược gia công Pencil trong phần Remachine. Sau đó, chọn vào dao gia công là Ball 03-H. Tiếp theo trong phần Geometry, chúng ta nhấp chọn vào phần Boundaries (Optional). Sau đó, …