Khắc phục các lỗi và thông báo lỗi khi sử dụng solidworks 2013

12-18-2013 2-52-13 PM

Khi thực hiện thiết kế trên phần mềm solidworks 2013 thì bạn cũng thường gặp phải những thông báo lỗi và không hoàn thành được chi tiết của mình, vậy làm cách nào để khắc phục nó và nguyên nhân xuất hiện các lỗi này.

Hướng dẫn từ video:

Leave a Reply