Khắc phục lỗi update driver card PCI khi cài đặt NCSTUDIO

NCstudio

Cài đặt phần mềm NCstudio => khởi động lại
Nhét đĩa winxp và update ngôn ngữ tiếng China => tắt máy
Cắm Card PCI vào. rồi update driver ( tìm đường dẫn là mục cài đặt NCstudio trong ổ C)
Xong!

One Response

  1. piano movers chicago September 1, 2013

Leave a Reply