Khóa học Jdpaint_Làm nổi vector khi đè chuột

Deposit(1) Phím tắt + Q (làm nổi theo ý mình bằng cách đè chuột)

hk6

Hiện bảng

hk7

1.Bấm Phím S or Điền số vào cho hình tròn to ra

2.Bấm Phím F or Điền số vào cho vùng làm việc to ra

3. Bấm Phím W or Điền số vào để tăng độ caolên khối

4.tick màu của hoa, không nhớ hoa màu gì shift+N xem

5.để 1/3 hình tròn theo viền cách hoaàđè chuột trái di chuyển từ từ để làm nổi cánh hoa

Kết quả khi hoàn thành

hk8

Thông số:

-Diameter : đường kính hình tròn làm nỗi(phím A-S,to-nhỏ)

-HD Diameter: vùng làm việc mạnh yếu trong hình tròn(phím D-F,to-nhỏ)

-Height: chiều cao lên theo mỗi giây đè chuột or click chuột(phím Q-W,cao-thấp)

-Effect(các dạng độ cao)

0. Accymul:cao liên tục

0. Higher: cao 1 phát click

0. Limited Accymul: giới hạn lại chiều cao liên tục

-Color mask:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

Leave a Reply