Khóa học mastercam cho sinh viên.

Bạn có thể sử dụng tính năng của bạn, sau đó là một trong những thứ khác nhau. Mạnh học Mastercam cho sinh viên mà trung tâm Advance Cad cung cấp của chúng tôi, sự tin tưởng của chúng tôi, một trong hai Mastercam cho sinh viên sau khi hạ thành khóa học.

You tham khảo Nội dung học Mastercam here:
Nội dung đào tạo:

Modul Hà nội dung Số nọ
Các khối năng lượng chính trong Modul MasterCAM Mill Giao tiếpSử dụng trong trò chơi của chúng tôi

Phần mềm gia

2. Giang mai gia công cho chi chi. Các ph ất ng vi phay 2D

Như ng quy trình ca n Bie t on phay đường viền
Chùa n bị  and thie t la p all the information số  trướ c on tie n hành gia công
cho n dao and all the information số  liên quan
lu một cho n all the information số  CA t đi t
Xem trướ c đườ ng cha y dao
Mô pho ng đườ ng ăn dao
Tính toán tự  độ ng bướ c tie n dao
thie t la p Vũng secure
hiệ u chỉ nh đườ ng cha y dao

4 T o các đ ì ng ch y dao cao cao
Máy khoan tự động
Helix Bore
Circle Mill
Slot
Phay Ren
Phay Pocket
Chỉ nh, a đ ạ ng chạ y dao cho quy.

3 Các chu chu trên nền tảng của chúng tôi choáng ra các mối quan hệ tình cảm, khoét, doa
Các chu chu G81-G89 và cả G76, ..

2 Sao Quang và ch nh s a các đ ế ng ch y dao cho có 

Giúp ch nh s một and t à n d ng l i nh u ng đ uo ng ch y dao this for the chu trình gia công t uo ng đ UO n g

Thông tin chi và dữ liệu và có thể làm được

Bạn có thể liên kết với nhau trong tải tải tham chiếu.

30 tháng (5 tuổi).
—->

Thông tin và Học Học Chi

 

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CAD CAM ADVANCECAD

A close up of a sign

Description automatically generated

Trụ sở chính: 163 Nguyễn Bá Tòng. Phường 11. Q. Tân Bình. HCM

Địa chỉ các chi nhánh, cơ sở cụ thể quý khách vui lòng xem mục liên hệ

Mail: tivicad@gmail.com hoặc advancecad@tranyen.com

SĐT: 02839718463 – 0933.996.945