Làm mịn đối tượng một cách tự động trong jdpaint

Soomth Feature(làm mịn khối tự động)
-Vẽ một hình tô màu lên khối và tự tạo nhám hay nổi cục
VÍ DỤ:
lam min 1
Chọn
lam min 2
Hiện bảng
lam min 3
1.Click 1 phát chuột trái vào ô vuông và chờ xem
2.Muốn dừng lại bấm phím Space (thanh dài trên bàn phím)
3.Nếu không tick vào keep Hard Edge sẽ bị mất chân khối
Kết quả:
lam min 4
Chú ý: khi dang làm mịn không nên bấm gì nữa hết ngoài phím Space nếu không sẽ bị treo máy

Leave a Reply