Lập trình gia công Pencil trong Cimatron E10

Sử dụng chiến lược gia công Pencil trong phần Remachine.

cimat1

Sau đó, chọn vào dao gia công là Ball 03-H.

cimat2

cimat3

Tiếp theo trong phần Geometry, chúng ta nhấp chọn vào phần Boundaries (Optional).

cimat4

Sau đó, chúng ta chọn vào đường bao như hình để xác định vùng giới hạn.

cimat5

Sau đó, nhấp chuột phải vào màn hình làm việc, chọn vào Finish Selection.

cimat6

Nhấp chọn OK.

cimat7

Tiếp theo, chọn vào biểu tượng lệnh như hình để đóng và tính toán chiến lược gia công này.

cimat8

Lúc này, chúng ta sẽ có đường chạy dao như hình sau.

cimat9

 

Leave a Reply