Một số sản phẩm tiêu biểu mà giảng viên Advance Cad đã thực hiện.

Những sản phẩm có thể là mẫu thiết kế, có thể là phần phân tích, hoặc những sản phẩm gia công thực tế.

Mô phỏng khuôn nhựa:
Communicator

4(8)

20110421010557167

Thiết kế sản phẩm:
u=2561143763,599849902&fm=23&gp=0

u=3872010040,2841092207&fm=23&gp=0

Một số khuôn và sản phẩm gia công CNC
10-40-56-21-2077

560744_1

CNC车床件

customized_abs_pp_pe_ps_plastic_injection_moulds_for_children_plastic_toy

u=177561427,3435478366&fm=23&gp=0

u=861522002,4161617289&fm=23&gp=0

Các sản phẩm phân tích CAE:

05162512989

u=12338499,3967616745&fm=23&gp=0

5024b7d5a3a18

u=949241412,2876077315&fm=23&gp=0

3122

Còn nhiều sản phẩm khác, chúng tôi đang chỉnh sửa và sẽ cập nhật liên tục.

Leave a Reply