Một số thông tin cơ bản về phần mềm Matlab

gioi thieu matlab

MATLAB (Matrix Laboratory) được biết đến như một môi trường tính toán số và lập trình. Chưa kể đến các module tính toán có sẵn được đưa vào như Simulink,thuật toán logic, PDE tool… Mà công cụ lập trình MATLAB với thư viện các chương trình con giúp thực hiện được các lệnh, các bài toán một cách nhanh chóng. Đó như là một cơ sở để giải quyết gần như chính xác các bài toán dùng phương pháp số để giải. MATLAB như một người trợ lý đắc lực cho các công trình sư, như một người phụ việc giúp giải tay những bước tính mà phải thực hiện đi thực hiện lại hàng nghìn hàng vạn lần với hàng nghìn hàng vạn sự thay đổi biến số, với hàng nghìn hàng vạn yêu cầu của khách hàng. Toán học là môn học cơ sở của các môn khoa học kỹ thuật. Các hiện tượng các vấn đề kỹ thuật đều có thể biểu diễn bởi các phương trình toán học. Giải quyết được bài toán đưa ra là sẽ giải quyết được các vấn đề các hiện tượng. Như các bài toán về dòng chảy, sự tạo sóng, xói mòn, các bài toán về nhiệt, các bài toán về cấu trúc, các bài toán về điều khiển tự động, các bài toán về công nghệ thông tin xử lý ảnh…

Leave a Reply