Nguyên tắc hiệu ứng chữ cơ bản trong illustrator

 
a40

Thời lượng 1giờ 42 phút, trình độ cơ bản

Software used: Illustrator CS4, InDesign CS4

Trong loạt bài học này, bạn sẽ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về thiết kế chữ  trong đồ họa. Bạn sẽ học cách thay đổi cấu trúc chữ và tìm hiểu về các thành phần cấu tạo của nó. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa font chữ, kiểu chữ  và thể loại chữ. Bạn cũng sẽ biết tại sao cỡ chữ lại được đo bằng đơn vị point và pica . Sau đó là tìm hiểu về khoảng cách giữa các dòng, giữa các ký tự và giữa các từ.Bạn cũng sẽ được biết về cách làm việc với những đoạn văn lớn cùng với các phương pháp canh hàng khác nhau. Cuối cùng, bạn sẽ được học cách lựa chọn và sử dụng một font chữ.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 00:55
2. Bắt đầu phân tích các mẫu chữ 07:42
3. Tiếp tục phân tích mẫu chữ 12:47
4. Lịch sử mẫu chữ và cách phân loại chữ 11:32
5. Các thuật ngữ : font chữ, kiểu chữ và thể loại chữ 07:08
6. Đơn vị đo của chữ 09:51
7. Tìm hiểu về khoảng cách giữa các dòng 11:19
8. Khoảng cách giữa các ký tự và giữa các từ 11:30
9. Cách làm việc với đoạn văn lớn 10:34
10. Canh hàng với đoạn văn lớn 12:08
11. Lựa chọn và sử dụng font chữ 08:11

a41

 40k/CD 

Leave a Reply