Những sản phẩm thiết kế ấn tượng của học viên

Dưới đây là những sản phẩm mà học viên của trung tâm đã thực hiện, khi thiết kế khó nhất là làm chủ các thông số và phải có bản vẽ mẫu, hình mẫu trước khi thiết kế thì công việc mới dễ dàng. Tạm thời chỉ tổng hợp chung, sau một thời gian sẽ phân loại theo từng phần mềm và tên của mỗi học viên cho từng sản phẩm, và tất nhiên là những học viên có khả năng sẽ được giới thiệu cho các công ty có nhu cầu.

Bạn lưu ý là những sản phẩm này một số được hoàn thành tại trung tâm, một số được học viên thực hiện tại nhà và nhờ trợ giúp thêm của giảng viên trung tâm. Còn khi học tùy khả năng và cố gắng của học viên mà những sản phẩm có những chất lượng nhất định. Trong các hình có nhiều cách thiết kế, thiết kế trực tiếp từ bản vẽ 2d, thiết kế từ các hình chụp 3D, thiết kế ngược cho các mẫu scan, và cả mô phỏng.
Khi đăng ký học bạn cũng chọn những sản phẩm vừa sức mình để có thể học một cách chất lượng nhất, chứ không những khó khăn ban đầu làm bạn nản chí mà còn không thể áp dụng vào công việc thiết kế thực tế.

MAX (3)-tile

Leave a Reply