NI LabVIEW 2011 x32 and x64, plus Toolkits and Device Drive-FL | 16.92 GB

NI LabVIEW 2011 x32 and x64, plus Toolkits and Device Drive-FL | 16.92 GB

NI LabVIEW 2011 x32 and x64, plus Toolkits and Device Drive-FL | 16.92 GB


LabVIEW là một môi trường lập trình đồ họa được sử dụng bởi hàng triệu kỹ sư và nhà khoa học để phát triển đo lường tinh vi, kiểm tra, và hệ thống điều khiển sử dụng các biểu tượng đồ họa trực quan và dây điện tương tự như một sơ đồ. LabVIEW cung cấp tích hợp vô song với hàng ngàn thiết bị phần cứng và cung cấp hàng trăm được xây dựng trong thư viện để phân tích tiên tiến và trực quan dữ liệu. Nền tảng LabVIEW là khả năng mở rộng thông qua nhiều hệ điều hành, và kể từ khi được giới thiệu vào năm 1986 đã trở thành một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

200K/5DVD

Leave a Reply