Phần mềm thiết kế phân tích bo mạch điện tử CST STUDIO SUITE 2013

96622441649144852922533303329368

CST STUDIO SUITE 2013-FL| 3.48 GB

Công nghệ mô phỏng máy tính ( CST ) vui mừng thông báo phiên bản 2013 của phần mềm mô phỏng hàng đầu của điện CST Studio Suite của nó . CST Studio Suite 2013 năm nghiên cứu và phát triển , bao gồm cả việc cải thiện và đổi mới ở tất cả các cấp, từ các kỹ thuật tối ưu hóa để giải quyết các giao diện Ribbon mới dựa trên . Những tiến bộ nâng cao hiệu suất bộ STUDIO CST , dễ sử dụng và tính linh hoạt mà không cần thỏa hiệp, và hướng dẫn bạn dễ dàng thông qua hệ thống điện từ phức tạp .
TUDIO Suite bao gồm các thành phần sau : [/ b]
CST MICROWAVE STUDIO ( CST MWS ) là công cụ tiên tiến để mô phỏng 3D nhanh và chính xác của các thiết bị tần số cao và dẫn đầu thị trường trong thời gian miền mô phỏng . Nó cho phép phân tích nhanh và chính xác của ăng-ten , bộ lọc, ghép, cấu trúc phẳng và nhiều lớp và SI và EMC hiệu ứng , vv
CST EM STUDIO ( CST EMS) là một công cụ dễ sử dụng cho việc thiết kế và phân tích các tần số tĩnh và thấp EM ứng dụng như động cơ , cảm biến, thiết bị truyền động , máy biến áp, và vỏ bọc che chắn .
CST PARTICAL STUDIO ( CST PS) đã được phát triển cho mô phỏng hoàn toàn phù hợp của các hạt mang điện tự do di chuyển . Ứng dụng bao gồm súng điện tử , ống tia cathode, magnetrons, và các lĩnh vực sau .
CST CABLE  STUDIO ( CST CS ) để mô phỏng toàn vẹn tín hiệu và EMC / EMI phân tích khai thác truyền hình cáp.
CST PCB STUDIO ( CST PCBs ) để mô phỏng toàn vẹn tín hiệu và EMC / EMI EMI trên bo mạch in .
CST MPHYSICS STUDIO ( CST MPS ) để phân tích ứng suất nhiệt và cơ khí.
CST DESIGN STUDIO ( CST DS ) là một công cụ linh hoạt tạo điều kiện cho 3D EM / mạch đồng mô phỏng và tổng hợp .
 

Giá: 50.000 vnd

Leave a Reply