Plugin Electric Rain Swift 3D MAX 4.00 cho 3DsMax

pulin3dsmax

Electric Rain Swift 3D MAX 4.00.142 for 3ds Max x86.x64 | 38 MB

Swift 3D MAX – plug-in cho 3ds Max, cho phép xuất cảnh ba chiều trong một định dạng SWF, và trong các định dạng AI, EPS, SVG, và PNT.
Các định dạng thường được sử dụng để chuyển đổi các hình ảnh ba chiều cho trình duyệt Web như các tập tin Flash. Phiên bản thứ tư của plugin này sẽ có thể tạo ra một phong cách hoạt hình, với điều khiển, đường viền và bóng thiết lập đầy đủ cho mỗi đối tượng cá nhân, cường độ và màu sắc của các cá nhân và bóng tối chồng chéo có thể được điều khiển bởi người sử dụng, kiểm soát minh bạch có được cải thiện, bây giờ nhanh hơn khiến tốc độ nhiều lần. Các phiên bản mới cũng cho biết thêm hỗ trợ cho các phiên bản mới nhất của 3ds Max 2011.
Các tính năng:
“Unrivaled vector công nghệ dựng hình RAViX 4
“Vẽ Bitmap trong Adobe Flash
“Xuất khẩu sang SWF, SWFT, EPS, AI, SVG, và PNT
“Tăng tốc độ dựng hình (lên đến 50 lần)
“Thiết lập cường độ và màu sắc của bóng tối
“Tiết kiệm và làm cho phong cách
“Hỗ trợ Layer 3 tác phẩm EPS
“Tốt hơn lưu trong định dạng SVG
“Hỗ trợ cho các phiên bản 32 và 64 bit cuối cùng của 3ds Max 2009, 2010, 2011

50K/CD

 

Leave a Reply