Plugin lập trình CNC Camworks 2012 cho solidworks

images (23)

CAMWorks 2012 SP3.1 | 1.5 Gb

Nó có thể tạo ra các đường dẫn 3/5 trục như các mối ren tách biệt và trong các quy trình riêng biệt, cho phép người sử dụng tiếp tục làm việc trong những khu vực khác, hoặc trên các model CAM khác.

Khả năng tái sử dụng dữ liệu đã được mở rộng nhằm cho phép dữ liệu CAM liên quan đến các model bộ phận được nhập vào các model tập hợp, cho phép các bộ phận này được lập trình và ứng dụng cho các tác vụ khác nhau.

Các đặc điểm thư viện cũng có thể được tạo ra tại đó chỉ lựa chọn dữ liệu CAM có thể được tái sử dụng trong các tác vụ khác.

Nó cũng có khả năng hiện thị đồ họa tiên tiến, mở rộng trong mô phỏng bộ phận và máy, bảng cài đặt xác định người sử dụng dạng XML-based mới, cho phép theo dõi thông tin gia công trong một trình duyệt web.

Khả năng tiện của nó đã trở nên thông minh hơn, dẫn đến an toàn hơn và lập trình các bộ phận phay/tiện đơn giản hơn.

Người sử dụng dây EDM sẽ được hưởng lợi từ việc tạo ra nhiều điểm dừng màu xanh mới và dễ dàng và một môi trường tiền quá xử lí mạnh mẽ.

Việc cải tiến đồng thời 4/5 trục bao gồm điều khiển đường dẫn và tránh va chậm được mở rộng, đồng thời các lựa chọn xoay và copy cho phép tạo ra nhiều đường dẫn khác nhau.

Việc nhận dạng đặc điểm tự động và giao diện người sử dụng trực quan đã làm đơn giản hóa hệ thống Camworks.

Camworks là một sản phẩm Solidworks-certified Gold CAM, khả năng gia công của nó được tích hợp trong một hệ duy nhất trong Solidworks.

50k/DVD