Quy trình tiện thô mặt ngoài trong unigraphics nx8

rough_graphic3

Dưới đây sẽ hướng dẫn cơ bản phần tiện mặt ngoài của chi tiết như hình, bạn vẽ một chi tiết thực hành bên dưới:

[gview file=”http://daotaocadcam.info/wp-content/uploads/2014/02/mnf13_turn_rough_1.rar”]
Sau đó vào môi trường gia công, manufacturing, chọn Operation, chọn chu trình tiện, ở mục con chọn ROUGH_TURN_OD
Nhóm Location chọn và điền các thông số như hình:

Capturqwe
Nhấp OK và hộp thoại tiện thô ngoài hiện ra.
Khai báo hình học cho vùng cắt bằng cách chọn hai đường 1 và 2 như hình:

rough_graphic10
Đường thứ nhất để tránh dao va vào mâm cặp, đường thứ hai tránh cắt quá tâm.
Nhấp OK để kết thúc.
Trong mục Path Settings, dưới Stepover, Cut Depth ta chọn là Constant.
Giá trị 0.125 sẽ xuất hiện ở ô Depth.
Ở mục Options , click Edit Display
Trong nhóm Tool, chọn tool display là 2D.
Nhấn Generate để xuất đường chạy dao.

rough_graphic86

Leave a Reply