Sử dụng hàm và bảng công thức trong solidworks 2013

Các bảng công thức cho phép thiết kế hàng ngàn chi tiết với các ràng buộc theo công thức, chỉ cần gán giá trị cho từng thông số, và khi thay thế ta sẽ có một tổ hợp rất nhiều kích thước, và việc này cũng tạo ra hàng loạt chi tiết cùng loại với các thông số khác nhau, thích hợp khi thiết kế các chi tiết với nhiều dạng kích cỡ như bulon, lò xo, tấm khuôn,..

12-18-2013 2-51-20 PM

Xem hướng dẫn chi tiết từ video.

 

Leave a Reply