Sử dụng lệnh tạo mặt Loft trong jdpaint

Bạn có thể dùng nhiều đường curve trong không gian để kết hợp chúng tạo thành bất kì bề mặt nào mà bạn muốn, đây là công cụ mạnh khi thiết kế mặt.
1-15-2014 9-41-58 PM

Leave a Reply