Tài liệu chỉ dẫn tạo những bản photoshop dùng riêng cho in ấn

Thời lượng 2 giờ, dung lượng 1,2 Gb, có file thực hành, trình độ trung cấp

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được những mô hình mã màu RGB và CMYK, điều mà những người thiết kế nào đều phải nắm vững.

Bạn đầu bạn sẽ được dành một ít thời gian phân biệt sự khác nhau giữa độ phân giải của hình và độ phân giải khi in. Và cuối cùng là học cách chỉnh sửa các mã màu sao cho bản in đẹp mà tiết kiệm mực nhất.

Nội dung

s2

40k/DVD

Leave a Reply