Tài liệu chi tiết nhất về thiết kế 2D trong unigraphics NX8

Trong tài liệu này bạn sẽ hiểu hết cách làm việc của phần mềm nx, những cách bố trí thanh lệnh, hộp thoại và cách tùy chỉnh chúng.
Hơn nữa sẽ là các thao tác lệnh 2D được diễn giải chi tiết, đầy đủ tính năng, để khi thiết kế bạn tiết kiệm được nhiều thời gian nhất.
horiz_ref_2

Link download:
http://www.mediafire.com/view/kj31yb221mobrcg/nx%202d.PDF

Mục lục:

Chương 1: Giao diện của phần mềm NX8 5
1.1 Thanh quản lý chính 6
1.2 Thanh công cụ: 7
1.3 Ray hội thoại 8
1.4 Hộp thoại 8
1.5 Thanh Chọn. 10
1.6 Thanh View 11
Chương 2: Phác thảo NX8 13
2.1 Các hệ tham chiếu trong NX8 13
2.2 Trình tự thực hiện phác thảo: 14
2.3 Thanh công cụ Direct Sketch 19
2.4 Phác thảo trên mặt phẳng 26
2.5 Tạo phác thảo trên đường dẫn. 26
2.6 Internal và External sketches 28
2.7 Sketches và Layers 29
Chương 3: Các lệnh thiết kế 2D 32
3.2 Line 37
3.3 Derived Lines 37
3.4 Lệnh Arc 39
3.5 Lệnh Circle 45
3.6 Lệnh Fillet 46
3.7 Vát góc (Chamfer ) 51
3.8 Lệnh Rectangle 53
3.9 Tạo các lỗ được xếp dãy 58
3.11 Tạo đối xứng Symmetric 64
3.12 Tổng quan về Offset Curve 65
3.13 Pattern Curve 72
3.14 Lệnh Mirror Curve 77
3.15 Intersection Point 79
3.16 Intersection Curve 80
3.18 Quick Trim 87
3.19 Make Corner 90

Leave a Reply