Category: TÀI LIỆU

Hướng dẫn Xuất Bản vẽ trong Inventor

Tổng quan hướng dẫn Get Started Sử dụng đề án tutorial_files. Mở hinge.idw, nằm trong \Tutorial Files\Cylinder Clamp. Nội dung file này khá đơn giản, nó bao gồm 2 bản vẽ giấy mang giá trị tham khảo …

Pro Engineer Hướng dẫn Tách khuôn

Tách khuôn: Trục xe đạp Tách khuôn: khay đựng cơm : Tách khuôn chuột vi tính : Tách khuôn khuôn mặt nạ : Tách khuôn: giống nắp điện thoại : Tách khuôn: Grill Cửa sổ : …

Hướng dẫn thiết kế Lò xo áp lực

Tổng quan hướng dẫn hởi động chương trình Kích hoạt project tutorial_files, sau đó mở tập tin đã hoàn thành trong bài thực hành Disc Cams. Trên ribbon, chọn thẻ Design Spring  Compression. Chương trình tạo lò xo áp lực được …

Thiết kế Bộ truyền bánh răng Trong Inventor

  Mở file mẫu và khởi động chương trình Chọn project tutorial_files. Mở tập tin tại vị trí Spur GearsSpurGear.iam. Trên ribbon, chọn Design tab  Power Transmission panel  Spur Gear. Design Accelerator generators open in the last valid state a …

Cimatron E10 (32Bit&64Bit)

CimatronE 10.0 giới thiệu những cải tiến mạnh mẽ cho lỉnh vực sản xuất khuôn nhựa, khuôn dập, và gia công cơ khí; cung cấp giá trị đặc biệt cho khách hàng hiện tại cũng …

Hướng dẫn cài đặt Unigraphic/NX 8.5 trên WINDOWS 8 64 bit

http://codientu.org/attachments/3-jpg.7928/ Click Next và chọn Typical để cài đặt đầy đủ các Feature của NX : http://codientu.org/attachments/4-jpg.7929/ Chọn vị trí cài đặt trên ổ cứng : http://codientu.org/attachments/5-jpg.7930/ Ở bước này source cài sẽ tự động …