Tạo cảnh chìm dưới nước bằng photoshop

1067-banner_1040
Digital-Tutors – Submerging a Scene Through Photo Manipulation

Intermediate | 1h 51m | 1.29 GB | Project Files 629 MB | Software used: Photoshop CS6

Qua hướng dẫn này bạn sẽ học được cách tạo những bức ảnh cho các vật thể chìm dưới nước đầy sáng tạo, và quan trọng hơn là tạo  được những bức ảnh thật nhất.

Nội dung:

q2

40k/DVD

Leave a Reply