Tạo gân lá nổi vector phần mềm jdpaint

1>Drived Depositing(1) Phím tắt + A(tạo gân lá nổi theo vector)

Ví dụ: lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D

Chọn

ti4

Hiện bảng

ti5

Kết quả

ti6

Thông số:

-Brush Type: Các dạng nổi

Diameter : bề rộng nổi (Phím A-S,to-nhỏ)

HD Diameter: vùng làm việc trong hình tròn(Phím D-F,to-nhỏ)

Height: độ cao(Phím Q-W,cao-thấp)

-Effect:các dạng độ cao

Accum: độ cao giá trị thấp

Higher: độ cao giá trị cao

Limited Accum: độ cao được giới hạn

-Times: hệ số nhân độ cao

-Step: bậc,nấc(tăng giá trị sẽ tạo ra khoảng cách ví dụ:6)

-Ceiling: giới hạn độ cao(độ cao đạt đến mức sẽ không cao thêm nữa)

-Floor: giới hạn sâu( 0 là giá trị nền tức không được sâu qua nền)

-Color Mask:

Ignore: không làm theo màu

IN: làm theo màu đã chọn

Out: làm tất cả trừ màu đã chọn

-Posi

L: là left sâu bên trái vector

On: là sâu trên vector

R: la right sâu bên phải vector

-Stroke Type:(các dạng nổi)

Same Size: đoạn nổi bằng nhau

Big Head Small Tail:đầu to đuôi nhỏ

Small Head Big Tail:đuôi nhỏ đầu to

Big Head: to hai đầu

Big Mid:to ở giữa

Leave a Reply