thiết kế khuôn bằng MoldWizard – NX

tài liệu hướng dẫn quy trình thiết kế khuôn bằng Moldwizard và một số Video hướng dẫn sử dụng Module này của NX .
Một số hình ảnh về các tài liệu này :
Mold_Wizard_1

Leave a Reply