Thiết kế sản phẩm cơ khí với phần mềm autodesk inventor

08-Inventor-Fusion-TP-for-Mac

Khóa học nhằm giúp các cá nhân, công ty có thể dễ dàng thiết kế các sản phẩm của công ty theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất, bạn sẽ được học trực tiếp trên sản phẩm của công ty bạn và người dạy khi hướng dẫn sẽ giải thích hoàn chỉnh các tính năng cũng như các thuộc tính lệnh mà bạn sử dụng.
tùy vào sản phẩm và cách thiết kế mà giảng viên của chúng tôi sẽ tập trung vào phần lý thuyết Phù hợp để bạn có thể thiết kế tốt sản phẩm với thời gian ngắn nhất và chuyên nghiệp nhất.
Giảng viên của chúng tôi là những người có trên 3 năm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm thực tế, bạn sẽ làm được ngay sau khi hoàn thành khóa học, đó là điều quan trọng mà không có trung tâm nào khác có thể đáp ứng được.

Chương trình đào tạo:

Chương 1:
Dựng phác thảo trước khi thiết kế 3D
Chương 2:
Phân tích và lựa chọn các tình huống thiết kế phù hợp
Chương 3:
Các công cụ 3D cơ bản và nâng cao dùng trong thiết kế cụ thể
Chương 4:
Thực hành thiết kế sản phẩm
Chương 5:
Hiệu chỉnh và đánh giá thiết kế theo đúng tiêu chuẩn
Chương 6:
Xuất và trình bày bản vẽ
Chương 7:
Ôn tập và thi cấp chứng chỉ.

Học phí: 3,5 triệu
Thời gian học 14 buổi, mỗi buổi 2h, thời gian linh hoạt.

2 Comments

  1. Huỳnh Ngọc Huy April 7, 2014
  2. admin April 7, 2014

Leave a Reply