Toàn bộ các lệnh trên menu của ansys designmodeler

 

 

 

 

 

 

22-08-2014 4-46-46 CH

 

Phần này giúp các bạn hình dùng toàn bộ các lệnh mà phần modul ansys modeler có, để có thể nắm qua khả năng của phần mềm.

Từng lệnh chi tiết sẽ được hướng dẫn ở các bài trên mục HD Ansys.

Leave a Reply