Trọn bộ giao diện CMS WordPress từ ThemeFuse

ThemeFuse: CMS WordPress Templates
ThemeFuse: CMS WordPress Templates 
Year: 2013 | CMS: WordPress Content: template | Source | Developers: Themefuse

Trọn bộ giao diện này giúp bạn thiết kế nhanh các website cho doanh nghiệp cũng như những trang thông tin theo ý. Đây là giao diện mới nhất được phát hành trong năm nên bạn khỏi lo lắng là trùng với các web khác.
Bạn có thể xem qua các giao diện sau khi giao diện được kích hoạt ở hình trên.
 Linkdown:
https://drive.google.com/folderview?id=0B73HdH-QUgbDfnVfUXppOVdjaEtyRzV3WEs1Vnd4U0ktMjlSeUhtSEhKb3Y3VjQzTEZrODQ&usp=sharing

 
1

Leave a Reply