Trọn bộ tài liệu tiếng việt hướng dẫn 2D, 3D, lập trình gia công cho X5-X6

Nếu bạn đang nghiên  cứu về phần mềm Mastercam mà chưa tìm thấy tài liệu có đầy đủ thông tin mình cần thì bạn hãy xem qua bộ tài liệu của chúng tôi.
Tài liệu của chúng tôi do các giảng viên trung tâm đào tạo cadcam Advance Cad biên soạn. Hướng dẫn cặn kẽ hoàn chỉnh theo hình thức step by step, dù bạn chưa học qua phần mềm hay đã ngiên cứ trước thì tài liệu này rất cần cho công việc của bạn.
Tài liệu mastercam này  là dạng file pdf, khi mua bạn sẽ được cung cấp dvd chứa các file chứ nó không phải là sách, dễ dàng xem trên máy tính, các thiết bị điện tử, và hơn hết nó là tài  liệu màu nên bạn sẽ dễ dàng học.
Trọn bộ gồm 7 cuốn, hơn 400 trang.
Tổng số trang:
b
Nội dung của file:
ma
Hình ảnh cho từng file.
Lập trình gia công tiện mastercam X5. Bạn sẽ đươc học sử dụng thành thạo các lệnh bên dưới:
1
Lập trình gia công phay 2D trên mastercam X5. Nội dung mà bạn được học:
2
Lập trình gia công phay 3D trên mastercam X5
Gia công thô:
32 31
Gia công tinh:
33
Giao diện sử dụng các công cụ thiết kế trên mastercam x4
4
Thiết kế gia công hình học 2D
41
42
Thiết kế gia công hình học 3D
5
Lập trình gia công tiện + gia công cắt dây.
7
 

Price  CẬP NHẬT GIÁ TỐT

 
 

Leave a Reply