Trọn bộ video hướng dẫn sử dụng SpaceClaim

SpaceClaim có những tính năng mới đáng kể cho sản xuất, mô phỏng, phát triển ý tưởng, và chỉnh sửa lưới . Những cải tiến này sẽ giúp tất cả các kỹ sư làm việc hiệu quả hơn trong 3D, mà không có chi phí cao và phức tạp của truyền thống CAD. Những khả năng mới đã cách mạng hóa thiết kế cơ khí hiện đại bằng cách cung cấp một dễ sử dụng và giá cả phải chăng cách cho các kỹ sư và các nhóm sản phẩm để tạo, chỉnh sửa, sửa chữa, và nâng cao CAD 3D hình học, mà không ảnh hưởng quá trình và phương pháp hiện có.
Hướng dẫn trong video này sẽ giúp thiết kế, chỉnh sửa mô hình scan hoàn chỉnh với rất nhiều hướng dẫn đảm bảo bạn sẽ nắm bắt được khá nhiêu nội dung cũng như khả năng của phần mềm này.
Thời lượng: 7 giờ 30 phút
Dung lượng: 4Gb

sdungspacecam
Price: 250k/2DVD

1
2
3
4

Leave a Reply