Category: giảng viên cad cam

Cách học phần mềm CAD/CAM

Phần mềm đa phần mọi người nhận xét nó  là một công cụ chứ không có gì cao siêu, tuy nhiên sử dụng hiệu quả phần mềm giúp tiết kiệm  khá nhiều thời gian, dù …

Có nên học phần mềm Zbrush

Việc nên hay không này tùy thuộc rất nhiều vào đối tác và phần mềm mà công ty sử dụng. Khi sử dụng cùng một phần mềm thì việc chỉnh sửa hoặc trao đổi các …