Category: Tài liệu cad cam

Tài liệu học thiết kế cơ khí 3D

Khi cần thể hiện các sản phẩm hình thể ngoài thực tế lên dạng 3d trên máy tính, bạn cần tìm hiểu và học các phần mềm thiết kế cơ khí, có khá nhiều phần …

Tìm mua tài liệu cad cam

Với các phần mềm cad cam nếu đơn thuần là thiết kế thì bạn có thể bỏ thời gian tự học, nhưng với các phần mềm gia công hay các ứng dụng vào một công …

Tìm mua tài liệu cad cam

Với các phần mềm cad cam nếu đơn thuần là thiết kế thì bạn có thể bỏ thời gian tự học, nhưng với các phần mềm gia công hay các ứng dụng vào một công …