Upstream

 

1


Số lượng đĩa: 3 DVD Video + 1 CD Ebook
Thời lượng: 47 – 60 phút / 1 DVD

Upstream là một bộ đĩa học tiếng Anh dành cho người học từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. Đây là một khóa học giúp cải thiện và củng cố tất cả các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho học viên. Chương trình mang đến cho người học một phương pháp tiếp cận tiếng Anh hoàn toàn mới, trực quan và sinh động.

Upstream đề cập đến nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như: Điện toán, cơ khí, lịch sử, văn hóa, môi trường, du lịch và khám phá,… Mỗi bài học và chuyên mục thường rất ngắn nhưng vô cùng đầy đủ và thú vị.

150k/3DVD

Leave a Reply