VeryPDF Office to Any Converter 2.0

GIỚI THIỆU

Office to Any Converter là công cụ chuyển đổi tài liệu Office sang định dạng khác. Công cụ hỗ trợ nguồn tài liệu của MS Office như Word, Excel và PowerPoint và các định dạng đích như PDF, WMF và EMF.
Office to Any Converter còn hỗ trợ để chuyển đổi một hình ảnh sang định dạng hình ảnh, ví dụ như PNG sang GIF. Công cụ hỗ trợ mã hóa, chỉnh sửa mô tả và thêm watermark khi chuyển đổi PDF.
Office to Any Converter

Tính năng chính của “Office to Any Converter”:

  • Chuyển đổi các tài liệu Office sang định dạng hình ảnh khác nhau. Công cụ hỗ trợ thiết lập chiều sâu màu sắc hình ảnh. Đối với định dạng đầu ra TIFF, Office to Any Converter cũng cung cấp nhiều loại phương pháp nén.
  • Được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ tài liệu văn phòng sang tài liệu PDF. Công cụ hỗ trợ mã hóa, chỉnh sửa mô tả và thêm watermark khi chuyển đổi sang PDF.
  • Chỉnh sửa mô tả PDF như tác giả, tiêu đề, chủ đề,… Công cụ cũng hỗ trợ mã hóa các tài liệu PDF để bảo mật.
  • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.
  • Chuyển đổi tài liệu MS Office sang tập tin Postscript, EPS, TIFF, JPG, PNG,…
  • Cung cấp các phương pháp nén khác nhau cho định dạng đầu ra TIFF.
  • Hỗ trợ định dạng đầu ra: PDF, PS, EPS, SWF, XPS, HPGL, PCL, TIF, PNG, JPG, BMP, GIF, TGA, PCX, EMF và WMF.
  • Có khả năng chuyển đổi tài liệu văn phòng sang các tập tin PDF mà không cần cài đặt MS Office.
  • Thêm số trang cho tài liệu PDF đầu ra.
  • Lựa chọn thêm hình mờ cho tài liệu PDF.

Office to Any Converter