Video hướng dẫn dàn trang chuyên nghiệp bằng photoshop

Thời lượng 2 giờ 11 phút, dung lượng 1,3Gb, trình độ cơ bản, có file thực hành

Nếu bạn cần truyền đạt ý tưởng của mình đến các đối tượng khách hàng khác nhau thì việc trình bày nội dung cũng khác nhau, hướng dẫn này sẽ giúp bạn cách lựa chọn tương quan màu sắc của các hình, cách chọn lựa không gian , text, để cho ra những trang bìa ấn tượng.

Nội dung:

a5

40k/DVD

Leave a Reply