Video hướng dẫn diễn hoạt đường đạn khói lửa trong maya

Digital Tutors - Animating a Fight Scene in Maya

6 giờ 30 phút, advance- Animating a Fight Scene in Maya | 2.94 GB

Hướng dẫn dùng những công cụ hoạt hình cũng như động học để diễn tả những cảnh giao tranh, dùng một số công cụ để diễn tả các cảnh có ánh sáng,..

e1 e2 e3

 50k/DVD

Leave a Reply