Video hướng dẫn hoàn chỉnh thiết kế khuôn dập liên hoàn bằng Visi 19

Cùng với VISI-Mould, VISI-Progress là một công cụ chuyên nghiệp nhất cho các nhà làm khuôn dập và dập liên hợp, đầy đủ các công cụ xây dựng một bộ khuôn ảo hoàn hảo nhất.
– Dữ liệu yêu cầu có thể dạng mặt hoặc Solid.
– Chi tiết có thể được trải phẳng từ dạng tuyến tính và phi tuyến tính và tùy chọn phương pháp trải cho các vị trí cong.
– Tính toán kết cấu trung hòa.
– Tự động trải các tấm hay trải từng bước một.
– Tự động tạo các dãy dập dao cắt hay trạm cắt và hiệu chỉnh, thêm bớt rất dễ dàng…
– Mô phỏng các bước cắt và dập…
– Công cụ xây dựng 3D và tùy chọn các công cụ không tiêu chuẩn.
– Giao diện dạng hướng dẫn để giúp đỡ việc xây dựng cấu trúc Khuôn dễ dàng.
– Thể hiện các chi tiết bên trong (cut-away) rất hoàn hảo.
– Tự động ghi kích thước, tạo các danh sách chi tiết, đánh số, mặt cắt, thuộc tính CAM cho các lỗ…
– Đóng mở khuôn theo các hướng X, Y, Z hay tùy chọn.
– Khả năng sản xuất cao khi sử dụng VISI-Machining 3D.
Thông tin:
Thời lượng:
Dung lượng:
khuondaplienhoanvisi
                                            Giá : 130.000vnđ
Nội dung:
kd1
kd2

Leave a Reply