Video hướng dẫn học nhanh tiếng Tây Ban Nha trong 1 ngày

Teach Yourself: One Day Spanish
Teach Yourself: One Day Spanish
Thời lượn 2 hrs 1 mins |Dung lượng  852.2 Mb

Nếu bạn cần một lượng kiến thức đủ để dùng cho quá trình du lịch hoặc muốn biết trước những nội dung của ngôn ngữ này trước khi bắt đầu học thì bạn nên tham khảo video này.
Bán sẽ biết được các thông tin như ngữ pháp, cách dùng tiếng tây ban nha trong từng tình huống, cách chào hỏi, mua hàng,…
Quan trọng nhất là cách phát âm chính xác các từ thường được dùng để có thể sử dụng nhanh.
 

50K/DVD

Leave a Reply