Video hướng dẫn học nhanh tiếng Tây Ban Nha

Teach Yourself Instant Spanish

Teach Yourself Instant Spanish
Audio CDs: English / Spanish MP3, 160 Kbps (2 channels) | 01:13:55
PDF Book

giúp bạn học nhanh những từ, câu được dùng nhiều trong cuộc sống với hiệu quả cao mà không cần nhiều sự cố gắng. Bạn sẽ học được những nội dung liên quan đến giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày.

50k/DVD

Leave a Reply