Video hướng dẫn khôi phục ảnh cũ bằng Photoshop

y

Thời lượng 1 giờ 40 phút, trình độ trung cấp

Software used: Photoshop CS5 and higher

 
Trong loạt bài này, bạn sẽ được hướng dẫn phục hồi những ảnh bị hư hại do thời gian bằng Photoshop
Bạn sẽ bắt đầu học một số thủ thuật cơ bản liên quan đến quá trình scan và lưu ảnh để sẵn sàng cho việc phục chế. Tiếp đó, bạn sẽ học một số phương pháp không phá hủy để sửa ảnh. Đầu tiên, bạn sẽ học một số biện pháp phục hồi. Sau đó,là các phương pháp sao chép một phần trên ảnh lên vùng khác. Sau khi tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật cơ bản này, bạn sẽ bắt đầu sửa chữa những hư hỏng nặng hơn trên tấm hình.Tiếp tục, bạn sẽ học cách sử dụng cả công cụ Layer Mask và Adjustment Layer để chỉnh sửa chuyên sâu.
Cuối cùng, bạn sẽ học một số phương pháp tăng độ tương phản của hình ảnh và độ nét của một số chi tiết bị mất. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết để bắt đầu scan và lưu trữ các ảnh mà bạn nghĩ đã hư hỏng do thời gian để phục hồi chúng.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan 01:10
2.      Scan ảnh, định dạng file ảnh và chỉnh độ phân giải của ảnh 09:26
3.      Sử dụng bộ lọc Dust and Scratches 05:52
4.      Sử dụng công cụ Spot Healing Brush 11:29
5.      Sử dụng công cụ Healing Brush 11:36
6.      Thực hành các cách sử dụng công cụ Spot Healing và Healing Brush 12:35
7.      Sử dụng công cụ Clone Stamp 09:11
8.      Thực hành các cách sử dụng khác nhau của công cụ Clone Stamp 14:04
9.      Sửa chữa các hư hại lớn : Bắt đầu từ các chi tiết ngoại thất của tòa nhà 10:22
10.  Sửa chữa các hư hại lớn : Hoàn thành sửa chữa ngoại thất 12:45
11.  Sửa chữa các hư hại lớn : Bắt đầu sửa chữa các chi tiết nội thất 09:34
12.  Sửa chữa các hư hại lớn : Hoàn thành sửa chữa các chi tiết nội thất 09:26
13.  Sửa chữa các hư hại lớn : Sửa chữa các góc cạnh 09:36
14.  Chỉnh độ phân giải của hình ảnh 10:48
15.  Tăng độ nét của hình ảnh 15:43

 
y1
y2

40k/DVD

Leave a Reply