Video hướng dẫn quy trình thiết kế logo chuyên nghiệp

Nếu bạn đang có ý định thiết kế logo cho các công ty, cá nhân thì đây là video hướng dẫn chi tiết và phù hợp nhất cho bạn. Video sẽ hướng dẫn cách bạn lên kế hoạch, ý tưởng thiết kế logo phù hợp với công ty mà bạn đang thiết theo đúng slogan, lịch sử, văn hóa của công ty đó.Nếu bạn định hướng phát triển công việc mình theo hướng chuyên nghiệp thì không thể bỏ qua video này.
Dưới đây là nội dung của đĩa:
lg
Có cả bài tập thực hành và file kèm theo để đảm bảo tối đa hiệu quả.
Video minh họa, giới thiệu;

100k/DVD