Video hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế nâng cao NX8

Các công cụ thiết kế nâng cao là các công cụ giúp nhiều trong thiết kế mặt, các bố trí các đường cong phức tạp, các lệnh tắt cũng như các lệnh thông minh nhằm giảm thời gian thiết kế.
Các lệnh nâng cao là những lệnh như thế nào thì bạn có thể xem ở phần nội dung và hình ảnh đi kèm để hiểu rõ nội dung học.
Đây là bước mà bạn cần phải nắm rõ trước khi trở thành một người thiết kế chuyên nghiệp, khi muốn nắm rõ phần thiết kế mặt nâng cao sau này.
Thông tin DVD
Thời lượng: 2 giờ
Dung lượng: 1.3 Gb
Chất lượng: 1920 x 1080
congcuthkenangcaonx8

                                                                       Giá : 120.000vnđ

Nội dung:

 1. NX8 – 01 optimize face to improve surface quality .
 2. NX8 – 02 Optimization analysis .
 3. NX8 – 03 Global Shaping
 4. NX8 – 04 One Step Formability feature to estimate blank size of stamping part
 5. NX8 – 05 Multi Face Blend
 6. NX8 – 06 Solid density to measure body weight
 7. NX8 – 07 Hole Table command enable
 8. NX8 – 08 snip surface
 9. NX8 – 09 use Section surface by circle to create symmetric body around curve axis
 10. NX8 -10 isocline parting line
 11. NX8 -11 change edge isoparametric curve
 12. NX8 -12 curve point
 13. NX8 – Create multiple Parts List in NX8 Drafting.
 14. NX8 – Create simple slider motion on cylinder.
 15. NX8 – Develop Trim Line
 16. NX8 – Short key for select all .
 17. NX8 – three bend corner
 18. Unigraphics NX 8-Training tour
 19. Dimensional Constraints in Unigraphics NX8
 20. NX 8 – Develop Trim Line
 21. Three Face Entity Blend
 22. NX Basic Solids Modeling (Extrude Method)
 23. NX Basic Solids Modeling (Revolve Method)
 24. NX 8-1 Basic modeling ( bolt)
 25. NX 8-2 Basic modeling ( edit for other bolt)
 26. NX8 SWEPT + Sweep along guide.avi
 27. Unigraphics NX Popup Menu Administration unigraphics
 28. Nx8 Creat Image
 29. NX 8.0- Edit JT file.
 30. NX 8.0 – How to post cutter offset, D.
 31. NX 8.0 – Short key for select all.
 32.  Different Profilde for sweep
 

 

Leave a Reply