Video hướng dẫn sử dụng máy tiện CNC ( 120 phút)

Teach method of Programming The Modern CNC Lathe video DVD

Teach method of Programming The Modern CNC Lathe video DVD
1 DVD | iso | English | 3.89 GB

Video này sẽ hướng dẫn lập trình và điều khiển, sử dụng các máy tiện CNC hiện đại. Và sử dụng hệ Fanuc (6T 10T 11T 0T) , do đó lập trình dựa trên hệ này. Đưa ra nhiều ví dụ về các nguyên công và các quá trình tiện như Tiện thô, tiện tinh, khoan, tiện ren,..Các ví dụ về cắt, thay đổi giá trị bù dao, gia công tùy theo hình dạng sản phẩm, hướng dẫn tính toán chiều sâu cắt, tốc độ ăn dao, tốc độ cắt.
Tất cả hướng dẫn, tính toán kèm theo được viết lên bảng để dễ theo dõi.
Thời lượng khoảng 120 phút với dung lượng 4Gb.
 
Teach method of Programming The Modern CNC Lathe video DVD

XEM NỘI DUNG DEMO CỦA DVD