Video hướng dẫn tô màu kỹ thuật số cơ bản bằng photoshop

Thời lượng 1 giờ 37 phút, trình độ cơ bản, có file thực hành

Video sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để tô màu cho một bức ảnh kỹ thuật số, quy trình hoàn chỉnh để tạo ra một bức ảnh cơ bản cho người  mới học.

Nội dung:

ư1

40k/DVD

Leave a Reply