Video hướng dẫn vẽ một nhân vật nữ cách điệu trong Photoshop

e

Thời lượng 3 giờ 41 phút, trình độ trung cấp

Software used: Photoshop CS5

 

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu phương pháp để thiết kế một nhân vật nữ cách điệu với Photoshop CS5.

Đầu tiên, bạn sẽ học các yếu tố liên quan đến tạo hình nhân vật. Trong phần này, bạn sẽ nhận biết được tầm quan trọng của các yếu tố như ý nghĩa nhân vật, câu chuyện đằng sau nhân vật cũng như các yếu tố tham khảo. Một khi hướng đi đã rõ ràng, bạn sẽ bắt đầu công việc phác thảo nhân vật. Sau khi đã hoàn thành phần cơ bản, bạn sẽ tiếp tục khám phá nhân vật của mình bằng cách xuất ảnh với nhiều tư thế khác nhau của nhân vật.

Kết thúc bài học, bạn sẽ học các kỹ thuật để tạo các đường nét trên bản vẽ cũng như màu tô bóng cho nhân vật. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ làm quen các quy trình của thiết kế tạo hình nhân vật cách điệu trong Photoshop.

Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan 01:08
2.      Các yếu tố cần được xem xét trước khi tạo hình nhân vật 08:34
3.      Vẽ phác thảo nhân vật đầu tiên 14:43
4.      Vẽ phác thảo nhân vật thứ hai 12:45
5.      Vẽ phác thảo nhân vật thứ ba 13:59
6.      Vẽ phác thảo nhân vật thứ tư 11:01
7.      Vẽ phác thảo tư thế đầu tiên của nhân vật : Phần 1 11:48
8.      Vẽ phác thảo tư thế đầu tiên của nhân vật : Phần 2 11:27
9.      Vẽ phác thảo tư thế đầu tiên của nhân vật : Phần 3 12:32
10.  Vẽ phác thảo tư thế đầu tiên của nhân vật : Phần 4 11:47
11.  Vẽ phác thảo tư thế đầu tiên của nhân vật : Phần 5 09:27
12.  Vẽ phác thảo tư thế thứ hai của nhân vật : Phần 1 11:06
13.  Vẽ phác thảo tư thế thứ hai của nhân vật : Phần 2 12:48
14.  Vẽ phác thảo tư thế thứ hai của nhân vật : Phần 3 13:20
15.  Vẽ phác thảo tư thế thứ hai của nhân vật : Phần 4 13:13
16.  Vẽ phác thảo tư thế thứ hai của nhân vật : Phần 5 11:42
17.  Làm sạch bản thảo của bạn 13:35
18.  Sử dụng công cụ Cell Shading để thêm bóng cho nhân vật 13:54
19.  Sử dụng công cụ Cell Shading để tô highlight cho nhân vật 12:27

e2
e3

40k/ DVD

 

Leave a Reply