Video Khóa học quản lý kế toán tài chính ACCA F2

ACCA Paper F2 Management Accounting

Thời lượng khoảng 20 giờ, dung lượng 1,92Gb

Đây là khóa học về quản lý kế toán tài chỉnh từ trường kinh doanh tài chính London, khóa học này chuẩn bị các kiến thức cho ai muốn lấy chứng chỉ quốc tế về kế toán, khóa học này trình bày ở dạng slide chi tiết khá dễ hiểu, tất nhiên yêu cầu bạn phải rành tiếng anh chuyên ngành.
Tài liệu vừa ở dạng video flv vừa ở dạng pdf nên bạn sẽ được học một cách tỉ mỉ.

80k/DVD

Leave a Reply