Category: Xuất bản sách

Jdpaint 3d

Phần này là tập 2 trong bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế jdpaint, bạn sẽ được làm quen với các công cụ tạo hình khi thiết kế trên phần mềm jdpaint, các công cụ …

Thiết kế 2D jdpaint

Đây là tập 1 trong trọn bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm jdpaint của trung tâm công nghệ advance cad, nếu mới bắt đầu học thì bạn cần phải nắm được các công cụ …

Cắt dây mastercam x6

Hướng dẫn lập trình phần cắt dây cho các loại máy cắt dây cnc, hay còn gọi là EDM, bạn có thể sử dụng trực tiếp phần mềm mastercam để lập trình mà không phải …

Phay 3D mastercam X7

Đây là phần gia công nâng cao, chuyên dùng để gia công các chi tiết khuôn, với việc sử dụng thành thạo phần gia công 3d bạn đã có thể xử lý được rất nhiều …

Nhiều trục mastercam x6

Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công nhiều trục trên phần mềm mastercam, bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản về gia công nhiều trục, và có thể áp dụng vào một …

Thực hành tiện mastercam x6

Phần thực hành tiện mastercam x6 giúp bạn thực hiện các công đoạn gia công tiện thành thạo hơn, không phải gặp nhiều lo lắng như khi học phần lý thuyết hoặc chỉ đọc suông, …

Lập trình tiện 2d 3d mastercam x6

Hướng dẫn hoàn chỉnh các quy trình gia công tiện trên phần mềm mastercam x6, để học hiệu quả hơn, bạn nên tham khảo thêm phần tài liệu thực hành gia công tiện trên phần …

Phay 2d mastercam x7

Hướng dẫn phần gia công và thực hành lập trình gia công 2d đây là phần hướng dẫn thực hành chính nên sẽ áp dụng được ngay vào các công việc thực tế, người mua …

Tiện mastercam x7

Cung cấp các kiến thức hoàn chỉnh về phần thiết kế trước khi bắt đầu lập trình gia công. Phần gia công tiện sẽ giúp bạn gia công nhanh chóng các chi tiết có dạng …